W jakich przypadkach leasing się opłaca?

Zakup samochodów osobowych, pojazdów dostawczych czy maszyn to wyzwanie, przed jakim stoją firmy z każdej niemal branży. Najczęściej stosowaną przez nie formą finansowania wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania firmy, jest leasing. Czym jest? Na czym polega? Kiedy opłaca się z niego skorzystać?

Leasing, czyli długoterminowy najem

Leasing, wywodzący się od angielskiego „lease” (wynajmować, dzierżawić) stanowi długoterminową formę wynajmu. W jej ramach, jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy przez okres ujęty w umowie w zamian za ustalone opłaty ratalne, nazywane też leasingowymi. Przedmiotem leasingu są najczęściej pojazdy. W sposób ten firmy finansować mogą również inne środki trwałe - maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, a nawet nieruchomości, które pozostają własnością firmy leasingowej na czas trwania umowy.

Leasing operacyjny a finansowy

Możemy wyróżnić dwa rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Przy pierwszym z nich, przedmiot leasingu ujmowany jest jako składnik majątkowy leasingodawcy. To na nim więc, spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Kosztami uzyskania przychodu korzystającego z przedmiotu leasingobiorcy są zaś raty leasingowe. Do nich doliczany jest podatek VAT wraz z opłatą wstępną. Po zakończeniu okresu trwania umowy, leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu. Z kolei w przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu ujmowany jest jako składnik majątkowy leasingobiorcy, a więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to on odpowiada za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Co więcej, do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca zaliczyć może jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT uiszczany jest w całości z góry przy pierwszej racie po odbiorze leasingowanego przedmiotu. Co ważne, przedmiot leasingu przechodzi we własność leasingobiorcy automatycznie po wpłacie ostatniej z rat.

Wybór optymalnej formy leasingu

Kluczowym czynnikiem przy wyborze formy leasingu są koszty początkowe. Znaczne niższe w przypadku leasingu operacyjnego sprawiają, że to właśnie z niego najchętniej korzystają firmy, którym zależy na jak najmniejszym angażowaniu środków finansowych przy umowie. Ponadto, leasing operacyjny będzie lepszym wyborem zawsze wtedy, gdy przewidywany okres użytkowania przedmiotu jest stosunkowo krótki. Rozwiązanie to pozwala przedsiębiorstwom zwiększyć bieżące koszty działalności, a w efekcie – zmniejszyć podstawę opodatkowania. Leasing finansowy sprawdzi się w przypadku firm, które nie są płatnikami podatku VAT, na przykład z branży medycznej. Dzięki tej formie leasingu, mogą one doliczyć niższą stawkę VAT, wynoszącą najczęściej 8%. Leaingiem finansowym częściej posiłkują się też duże przedsiębiorstwa, inwestujące w swój rozwój i zakup środków trwałych o znacznej wartości. Korzystają one z możliwości zastosowania przyśpieszonej amortyzacji oraz elastycznego czasu trwania kontraktu z leasingodawcą.

Korzyści wynikające z leasingu

Korzystanie z leasingu wiąże się dla przedsiębiorców z kilkoma ważnymi zaletami. Po pierwsze, jego uzyskanie jest o wiele prostsze i szybsze niż w przypadku tradycyjnego kredytu inwestycyjnego z banku. Ograniczone procedury i brak obowiązku prezentowania dodatkowego zabezpieczenia, to spore udogodnienie, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Po drugie, przedsiębiorców do skorzystania z leasingu przy zakupie środków trwałych przekonują też niewątpliwe korzyści podatkowe. Wydatki, jakie ponoszą oni w związku ze spłaceniem w leasingu, mogą być przez nich bowiem wliczane w koszty i odliczane od podatku dochodowego. W przypadku leasingu operacyjnego, możliwe jest odliczanie każdej raty leasingowej, wpłaty inicjującej oraz kwoty, za jaką wykupowany jest środek po zakończeniu umowy. Przy leasingu finansowym, VAT odliczany jest jednorazowo od całości wartości przedmiotu.

Kredyt na firmę czy leasing? A jeśli leasing, to operacyjny czy firmowy? Przedsiębiorców poszukujących optymalnych rozwiązań finansowania środków trwałych, zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. Zapewniamy profesjonalne doradztwo doświadczonych ekspertów!

O nas

Firma powstała, aby pomóc Państwu odnaleźć się na rynku finansowym i znaleźć najlepsze rozwiązanie na sfinansowanie Państwa potrzeb czy zabezpieczenie przyszłości. Jesteśmy firmą niezależną kapitałowo od instytucji finansowych, co gwarantuje Państwu obiektywizm w przedstawianych ofertach, a nasi doradcy to znakomici eksperci posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie na rynkach finansowych. Każdego naszego Klienta traktujemy indywidualnie, koncentrując się na jego potrzebach, a dokładna analiza finansowa może stać się kluczem do sukcesu. Na każdym etapie trwania umowy mogą liczyć Państwo na fachową wiedzę i wsparcie swojego doradcy.